Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Contact w Katowicach

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Jest całościową oceną polegającą na przeprowadzeniu działań mających na celu rozpoznanie pozytywnych i negatywnych mechanizmów funkcjonowania danej osoby…

Konsultacja psychoterapeutyczna

Konsultacja psychoterapeutyczna

Pierwsze spotkanie mające charakter konsultacji, podczas którego klient ma możliwość opowiedzenia o swoich trudnościach, problemach oraz oczekiwaniach…

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

To regularne sesje terapeutyczne trwające od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od potrzeb klienta. Klient ma możliwość poznania i pokonania swoich…

Psychoterapia związków i par

Psychoterapia związków i par

To regularne sesje terapeutyczne trwające od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od potrzeb klientów, mające na celu poznanie i doświadczenie innego niż dotychczas sposobu…

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna

Jest to forma terapii, polegającej na rozwiązaniu problemów i konfliktów pojawiających się w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami…

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Pierwsze spotkanie lub spotkania przeprowadzane są z rodzicami lub opiekunami osób niepełnoletnich, w celu poznania dominującego problemu…

Psychoterapia dzieci i młodzieży - Contact Katowice

Poznaj nas

Poznałyśmy się kilka lat temu na studiach psychologicznych. Obie idziemy swoimi ścieżkami, jednak to co nas połączyło to chęć niesienia pomocy i fascynacja relacją z drugim człowiekiem. Z dużych pokładów empatii i wspólnej pasji powstało miejsce gdzie kompleksowo oferujemy wsparcie i rozwój. Zapraszamy do współpracy wielu specjalistów, którzy tak jak my są chcą nieść pomoc i wsparcie, są otwarci i gotowi poszukiwać często nieoczywistych rozwiązań i porozumienia. Głęboko wierzymy, że zmiana, do której dążymy jest realna. To nasze motto.